top of page
  • Writer's pictureHanna Hedin

Du är ditt egna bolag

Detta ser vi som självklart, ändå så drar inte alla parallellen till sitt eget liv eller sätter sig av någon anledning inte aktivt bakom rodret på ”Jag AB”. Att vara sitt egna bolag handlar om att leda sig själv för att nå sina drömmar, visioner och för att prestera på topp. Så här drar jag parallellen till ditt liv.


Vision

Vart är jag på väg och vill jag dit?

I de flesta företag så är det självklart att ha en vision. En vision är ett önskat läge, vart du vill befinna dig på längre sikt + 3 år. Utan ett fast långsiktigt mål om vart du vill är risken stor att du lägger tid och energi på uppgifter och saker som inte tar dig dit du vill, om det så är lycka, utveckling, ekonomisk frihet eller något annat. Var ärlig mot dig själv och prioritera vad som betyder mest för dig.


Om 5 eller 10 år i dina vildaste drömmar när allt du försökt dig på lyckats exceptionellt: Vad är du då? Vem är du då? Hur ser din vardag ut? Om tidningarna skulle skriva en första sida om ditt framgångsrika framtida jag: hur skulle rubriken lyda? SKRIV ned detta. Har du tid så gärna i form av en vision board med bilder och rubriker och spara det på datorn eller i ditt arbetsrum. ÅTERKOM till denna vision och formulering regelbundet och håll det nära hjärtat. Säkerställ sen att allt du gör leder dig mot ditt mål. Man kan inte alltid förutspå vilka aktiviteter eller vilka människor som hjälper en mot sin vision men utgå alltid från ditt mål när du tar större beslut på jobbet och i din vardag.

Exempel på vision board, däremot inte min.


Strategi

Hur når jag min vision?

Strategiformulering och genomförande är två grundbultar i det moderna företaget. Samma modell går utmärkt att använda i ”Jag AB”. Personlig Utveckling handlar om gå från ett befintligt läge till ett önskat läge. Strategiprocessen beskriver vilka delar som behövs för att röra sig i önskad riktning.


Klassisk strategimodell:

  • Nuläge - Beskriv hur det ser ut just nu.

  • Önskat läge (vision) – Utgå från din vision: hur ser det önskade läget ut. Beskriv så detaljerat så att det blir tydligt för dig. Vad är det för mål som skall uppnås för att uppfylla visionen.

  • GAP – Beskriv hur nuläget skiljer sig från ditt önskade läge

  • Hur – skapa en handlingsplan för hur förflyttning ska ske, från nuläge till önskat läge. Det viktiga här är genomförandekraft. Satsa inte på allt i första taget utan välj ut de exempelvis tre initiativ som du tror kommer ha störst påverkan och som du realistiskt kommer att klara av.

Planering och uppföljning

Agerar jag som jag lovat? Fungerar min strategi?

När du vet vart du vill och vad du har för mål och strategi behöver du bryta ned dessa i en planering och följa upp på denna regelbundet. Följer du upp regelbundet kommer du identifiera avvikelser tidigare och kunna ändra beteende och riktning snabbare.

Blickar du bara framåt kan det vara svårt att se hur långt man faktiskt ha kommit

För att ladda på med energi och hålla i längden är det viktigt att reflektera på resan man gjort, de små prestationerna som byggts på varandra, klappa sig på axeln och validera hur långt man kommit. Hitta vad som funkar bäst för dig. Varje år sätter jag två finansiella mål och minst ett kring personlig utveckling. Nästa år följer jag upp ordentligt och skriver ned i ett exceldokument hur väl jag nådde dem och reflekterar kring varför, varför inte. Jag använder slutsatserna jag drar från reflektionen till att planera kommande år. Och så tickar det på så…

Varumärke

Hur uppfattas jag?

Ett personligt varumärke innebär att människor känner till dig, inte bara ditt namn utan det du gör, det du gillar och vad du kan erbjuda. Var medveten om hur du uppfattas på jobbet och i ditt nätverk. Är det så du vill uppfattas? Hur vill du uppfattas? Identifiera vad kan du göra för att bygga den image du vill förmedla och

be om feedback regelbundet!

Ditt värdeerbjudande

Du är bara värd så mycket som den nytta du tillför omgivningen. Vill du öka din lön, kunna höja dina priser eller attrahera fler kunder så måste du erbjuda ett högre värde.

Fråga inte vad du får ut av något utan vad du kan göra för någon

Genom att ge kommer du att få och det går inte att förutspå eller vara smart och strategisk med detta. Ta alla möten du kan, när det minst anar det från människorna du minst trodde kommer fantastiska möjligheter att infinna sig. Arbeta efter mottot:

Hur kan jag vara mer värdefull för min omgivning?

Multipla Intäktsströmmar

Har du lyssnat på Businesspodden eller sett Dragon Nest har du säkert hört hur riskkapitaliser, affärsänglar och andra investerare föredrar bolag med multipla intäktsströmmar. Varför? Multipla intäktsströmmar i ett bolag ökar skalbarheten av affären, sprider risken och minskar bolagets sårbarhet om något skulle hända. Jag utmanar dig att hitta en förmögen människa vars intäkter endast kommer från en källa. Försök. De är ytterst få om ens någon.

För oss flesta människor kommer hela eller den största delen av vår bruttoinkomst från vårt dagtidsjobb. I Sverige upplever jag att möjligheten till att öka sin nettoinkomst väsentligt avtar när man kommer upp till en viss nivå. Det finns ett tak och ledtiden kan du inte alltid påverka. Givetvis skall du alltid jobba aktivt för att öka lönen men jag tycker att du ska försöka tänka utanför boxen, vara kreativ och ställa dig frågan hur du lättast och bäst kan tjäna mer pengar? Kanske är detta ditt dagtidsjobb men kanske finns det fler vägar som kräver minimal extra ansträngning eller känns kul och utvecklande. Förutsättningarna är olika för oss alla och det kan dröja innan möjligheter uppenbarar sig själva men har du multipla intäktsströmmar som ett mindset så kommer du att komma dit till slut.


Direktavkastning från aktieinnehav

Det finns de investerare som bygger sin aktieportfölj baserat på prognostiserad direktavkastning hos portföljbolagen. Det är inte ovanligt att de investerarna har som mål att kunna täcka sina löpande kostnader med denna utdelning och på så sätt kalla sig ekonomiskt oberoende men det kräver enorma summor investerade. Oavsett är det en bra extra intäkt särskilt över långa tidsperioder. '


Starta något eget som du driver vid sidan av ditt huvudsakliga arbete

En vän till mig startade en webbshop som rullade praktiskt taget av sig självt vilket genererade ett antal tusen kronor varje månad med minimal ansträngning.


Styrelsearvode

Bostadsrättsföreningen, engagera dig i ett bolag vars affärsidé du brinner för om möjligheten ges etc


Tjäna pengar på din hobby

Tränar du pass på gymmet några gånger i veckan och kan tänka dig att jobba som instruktör i stället för att bara vara deltagare? Är du duktig på tennis och kan sälja tennislektioner på ditt jobb? Du bygger dessutom relationer!

Hemuppgift

Sätt dig och fundera på vad du vill ha för vision och mål i livet och bryt ned det till en handlingsplan med delmål för kommande året!

Glöm inte att vara realistisk och ärlig mot dig själv med vad som är viktigt för dig i ditt liv när du formulerar dina mål. Hälsa och lycka bör alltid komma först!


Man måste ingenting

Vissa vill leva spontant och inte anstränga sig för att utvecklas i någon särskild riktning och det är självklart helt okej. Att inte välja, är också ett aktivt val. Det viktigaste är att du är medveten om vad du valt, att du vet vilka konsekvenser det valet innebär och att du är nöjd med det.

Comentários


bottom of page