top of page
  • Writer's pictureHanna Hedin

Våga att inte vara investerad!

Updated: Aug 10, 2018

Att våga ha pengar på kontot och att inte investera dem låter kanske lite märkligt - brukar man inte säga tvärtom?


Jag var medlem i London Finance Group och fick tillfället att träffa och intervjua Citi Bank om deras strategi och utveckling sedan finasnkrisen 2008. Citi klarade sig relativt bra tack vare deras stora balansräkning.
På besök hos Citi Bank i London 2013

Längre fram vill jag skriva ett utförligt inlägg om ett sätt att investera på som kallas för Value Investing. Jag vill se mig själv som en Value Investor och försöker investera så även om det är svårt och jag lära mig mer och blir bättre på det allt eftersom. Kända Value Investors är bl.a. Warren Buffet, ekonomigurun Benjamin Graham och enormt framgångsrika hedge fund manager Seth Klarman och hur de investerar skiljer sig väsentligt från t.ex. Day Traders och de som investerar på spekulation.


Code of Conduct för en Value Investor (förenklat)

1) Köp alltid till en väsentlig rabatt mot det underliggande bolagsvärdet ("margin of safety")

2) Byt ut nuvarande innehav när bättre kap uppenbarar sig

3) Sälj när marknadspriset på investeringen reflekterar det underliggande värdet

4) Håll dig likvid, om behövligt, tills attraktiva investeringar blir tillgängliga

Källa: Margin of Safety - Seth Klarman


I tider som dessa när räntor är ovanligt låga så tenderar aktiepriser att ha väldigt höga multiplar (förenklat - de tenderar att vara dyra i förhållande till bolagets underliggande värde). Investerare som betalar dessa höga multiplar är beroende av att räntan förblir låg.

När räntan är ovanligt låg bör investerare därför satsa på att bygga upp ett fritt kapital.

Vid en fallande konjunktur sjunker tillgångspriserna och få kommer tyvärr vara så väl positionerade som du att köpa aktier, fastigheter eller andra tillgångar till ett bra pris med god marginal till deras underliggande värde.


Jag vill poängtera att om man lyckas hitta en fantastisk möjlighet med säkerhetsmarginal skall man bortse från konjunkturläget och investera oavsett. Hela tanken bakom value investing är att se bortom marknadens irrationella svängningar, vara rationell och se det verkliga värdet i en investering.

Indexutveckling OMX 30 Stockholm

Comments


bottom of page