top of page
 • Writer's pictureHanna Hedin

Vad är en managementkonsult? - Del 1/10

Updated: Sep 6, 2018

Så Blir Du Managementkonsult

Det här är en serie i 10 delar som beskriver yrket som Managementkonsult och hur man blir Managementkonsult.

 1. Vad är en Managementkonsult?

 2. Vill du bli en Managementkonsult? (4/9)

 3. Rätt CV och Personligt Brev (11/9)

 4. Så gör du succé på arbetsintervjun (18/9)

 5. Så gör du succé på case-intervjun (25/9)

 6. Så sätter du ditt guesstimate (2/10)

 7. Vilket Managementkonsultbolag ska jag välja? (9/10)

 8. Vad tjänar man som Managementkonsult? (16/10)

 9. Exempel på en dag som Managementkonsult (23/10)

 10. Så gör du karriär som Managementkonsult (30/10)

 

Ordet managementkonsult slängs hit och dit ganska slentrianmässigt och kan innebära olika saker. Jag definierar en managementkonsult såhär:

En managementkonsult är en extern, oberoende rådgivare i diverse företagsfrågor. Ofta i syfte att förändra, förbättra eller verifiera nuvarande riktning och struktur i bolag.

Gemensamt för managementkonsulter är att de nästan uteslutande jobbar på uppdrag av bolagets ledning. Ofta är företagsledningen också direkt involverad i projekten. En managementkonsult är en professionell problemlösare som använder olika modeller och metoder i en strukturerad arbetsprocess tillsammans med uppdragsgivaren för att lösa olika problem i verksamheten.


Det finns det olika varianter på managementkonsulter och eftersom branschen har tuff konkurrens så har aktörerna tvingats att diversifiera sig och konkurrera på att antingen vara generalister eller nischade experter mot ett visst funktionellt område eller en viss industri. Det finns sedan flera olika nivåer inom varje område där vissa är extremt dyra och andra lite billigare beroende på typ av uppdrag och kunder. Generellt kan man säga att strategikonsulter eller unika specialistkonsulter är dyrast medan t.ex. IT och generella managementkonsulter tar ett något lägre pris för sitt arbete.

Managementkonsult är ett brett koncept och de som inte är generalister är specialister, nischade mot en viss industri, bolagsfunktion eller ämnesområde

Ascends företagspresentation ger inblick i yrket som Managementkonsult

En managementkonsult kan arbeta operativt när bolagets verksamhet eller strategiskt på en bolagsövergripande nivå eller inom en viss funktion. Exempel på operativa projekt är design, utveckling och implementering av nya system och processer. Exempel på strategiska projekt kan vara att ta fram en tillväxtstrategi för ett bolag som sätter en riktning för hur det ska växa mot nya marknader, kundsegment och produktområden. Det kan vara en en säljstrategi för en avdelning inom ett bolag som fokuserar på företagskunder som berättar hur de bäst bearbetar marknaden effektivt på lång sikt samt vilka principer och positionering som skall driva deras dagliga arbete framåt mot deras mål.


Exempel på managementkonsultprojekt

Några av mina egna erfarenheter

Ascend

 • Tog fram en säljstrategi för ett större bolag inom finansiella sektorn

 • Drev innovation genom ett projekt som automatiserade och elektrifierade fordonsflottan hos en kund inom transportindustrin


David Spennare

Strategikonsult på Centigo

Projekten jag har gjort under mina 5 år som managementkonsult har varierat stort, här är några exempel

 • Go to Market strategiprojekt för en en stor aktör inom transportindustrin

 • Var med och Införde e-handel hos en stor svensk myndighet

 • Hjälpte en kund inom matindustrin som skulle börja leverera mat hem till sina kunder. Analyserade postnummer på befintliga kunder för att identifiera vilka områden som hade högst lönsamhet och utvecklingspotential samt vilka som borde avslutas.


Ida Karlsson

Capacent, Finance and Performance Management

 • Projektleder just nu förändringen av den legala strukturen i en retailkedja där 100+ bolag ska konsolideras till ett gemensamt bolag.

 • Förstudie för utrullning av en global kreditpolicy som en del i att minska rörelsekapitalet i ett svenskt storföretag

 • Genomlysning av uppföljningsnivåer i ett medieföretag där fördelarna av kontroll genom hög detaljnivå på siffrorna vägdes mot resurskrävande processer och bakåtblickande fokus

Att vara managementkonsult ska inte förväxlas med att vara interimskonsult.

En managementkonsult agerar rådgivare medan en interimskonsult ersätter en anställd hos kunden och blir en integrerad i en linjeroll. Redovisningsbolag, IT-konsulter, försäljningskonsulter och liknande är inte heller managementkonsulter utan specialistkonsulter.


Här ser du ett exempel på ett managementkonsultprojekt där vi på Ascend jobbar med säljoptimering ute hos våra kunder. Lägg märke till de upplevda utmaningar och problem som adresseras och hur vi går tillväga:

Har du fler frågor om yrket som managementkonsult? Tveka inte att kontakta mig!

Commenti


bottom of page