top of page
  • Writer's pictureHanna Hedin

Så här mycket måste du spara för att bli ekonomiskt oberoendeJag kommer aldrig glömma första gången jag fick se en tabell med ränta på ränta-effekten och dess otroliga kraft! Bilden etsade sig fast på min näthinna och sen den dagen har jag sparat regelbundet varje månad utan undantag. Jag är så otroligt glad att jag började redan som tonåring och jag hoppas att fler gör det. Att vända och vrida på hur mycket olika avkastningsgrader, sparbelopp och tidshorisonter påverkar ens framtida förmögenhet är också otroligt sporrande och har motiverat mig till att öka mitt sparande.

Albert Einstein kallade ränta på ränta-effekten "den största matematiska upptäckten någonsin"

Genomsnittlig avkastning på Stockholmsbörsen har historiskt före skatt legat på 7-8 %. Justerar vi för skatt och inflation kan vi blygsamt säga att en genomsnittlig avkastning på svenska aktier legat runt 6 %**. En investering med 6 % avkastning har matematiskt tack vare ränta på ränta-effekten dubblats efter 12 år.


Nedan tabell visar hur många år du måste spara för att bli "ekonomiskt fri"*. I beräkningen har en 6 % avkastning tillämpats vilket är rimligt under förutsättningen att alla pengar investeras i aktier motsvarande index. Ekonomiskt fri har definieras som att pengamaskinen ger dig motsvarande en månadslön om 25 000 kr före skatt vilket kanske är i det lägre laget. Du kan med lätthet använda följande länk för att göra samma uträkning fast för ett högre belopp än 25 000 kr.


Eftersom att ränta på ränta-effekten är exponentiell är det så otroligt viktigt att spara i tidig ålder: för att bli rik är tiden din bästa vän! Börja redan idag!
En pengamaskin blir desto kraftfullare ju mer pengar den får besitta. Det kallas för ränta på ränta-effekten (kurvan blir allt mer brant ju mer pengar som ackumuleras)

Ju större mängd pengar som ränta på ränta-effekten får jobba på desto snabbare går det. Om du fortsätter att spara efter att du nått ovan exempel om 25 000 kr kommer du ganska snabbt att vara uppe i en månadslön på 30 000 kr, osv. Med en första insättning om 50 000 kr och en månatlig insättning om 5 000 kr behöver du bara hålla på i ytterligare tre år.


I länkarna nedanför kan du mata in dina egna belopp för att se hur olika avkastningsnivåer och sparbelopp påverkar din framtida förmögenhet. Använd informationen för att sätta dina finansiella mål, planer eller skriv ut och sätt upp på din vision board!

* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och historiskt har årlig avkastning varierat. Var medveten om vilken risk du tar, det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.


** När man säger att Stockholmsbörsen avkastat 6% i snitt (justerat för inflation och skatt) syftar man generellt till direktavkastning men det beror lite på vem som presenterar informationen. Tittar man på vad ett enskilt bolag rapporterar så stämmer detta men om du pratar om ett index så är det olika beroende på vilket index du tittar på. Exempelvis tar OMXS30 enbart med kursutveckling. OMXSPI tar i stället med utdelningar, kursuppgång, och direktavkastning.

Comentários


bottom of page