top of page
  • Writer's pictureHanna Hedin

Inspirerande morgonkaffe med Framtidsfeministen

När jag startar ett nytt projekt är det sällan jag är expert på alla projektets delar.

En framgångsfaktor för mig har varit att veta mina styrkor och svagheter och hitta de människor som kan komplettera mig för att projektet skall bli riktigt, riktigt grymt.

När jag under sommaren bestämde mig för att starta den här hemsidan och dela mig mig av kunskap och inspiration kring investeringar, privatekonomi och karriär så insåg jag snabbt att jag behövde få hjälp, hitta inspiration och hämta kunskap kring hur man bygger sitt varumärke digitalt och sprider sitt innehåll utanför det egna nätverk. Jag kontaktade Sandra Bourbon!

På Centigo i Stockholm där Sandra jobbar som Managementkonsult

Sandra Bourbon känner ni kanske bäst som Framtidsfeministen. Sandra har gjort en väldigt inspirerande resa och är idag en stark röst inom jämställdhet och investeringar i Sverige. Hon har byggt sitt varumärke framförallt genom digitala kanaler och genom att följa en tydlig strategi.


Vi träffades i morse över en morgonkaffe där vi diskuterade hannahedin.se, Sandras resa och mål med Framtidsfeministen. Jag fick riktigt bra tips och idéer på hur jag kan utveckla sidan och sprida mitt innehåll.

Vi pratade också om det faktum att kvinnor köper mindre aktier än män, är mindre representerade bland företagsledningar och drabbas av stressjukdomar i högre utsträckning än män.

Vad är grundorsakerna till detta? Hur kan vi vara med och påverka och driva en förändring? Viktiga frågor!

Jag får så mycket energi när jag känner att kvinnor stöttar och lyfter varandra i både karriär och vardagen - jag försöker själv att sprida så mycket energi, kunskap och stöd jag bara kan. Jag tror på karma och att vi är starkare tillsammans!

Comments


bottom of page