top of page
 • Writer's pictureHanna Hedin

Gör succé på case-intervjun - Del 5/10

Så Blir Du Managementkonsult

En serie i 10 delar som beskriver yrket som Managementkonsult och hur man blir en

 1. Vad är en Managementkonsult? se här

 2. Vill du bli en Managementkonsult? se här

 3. Rätt CV och Personligt Brev se här

 4. Så gör du succé på arbetsintervjun se här

 5. Gör du succé på case-intervjun

 6. Så sätter du ditt guesstimate (16/10)

 7. Vilket Managementkonsultbolag ska jag välja? (23/10)

 8. Vad tjänar man som Managementkonsult? (30/10)

 9. Exempel på en dag som Managementkonsult (6/11)

 10. Så gör du karriär som Managementkonsult (13/11)

 

Utöver en eller flera personliga intervjuer förväntas du som kandidat till ett managementkonsultjobb göra olika tester, vanligtvis standardiserade numeriska/logiska tester online, guesstimate och case. Detta gäller inte endast för nyutexaminerade kandidater utan förväntas ofta av lite mer seniora kandidater också.


I det här avsnittet försöker jag avkoda case-intervjun och lära dig allt du behöver veta till en början och sen inför dina fortsatta förberedelser. Förberedelser är nyckeln till att lyckas med ett case. Det är få som gör ett case riktigt bra utan tidigare erfarenhet. Eftersom konkurrensen generellt är hög kommer ett OK utfört case inte att räcka om det inte är så att du gör succé på de övriga intervjudelarna jag nämnde ovan.


Exekutiv Sammanfattning

Ett case är en förenklad skildring av bolags fundamentala mål och de interna samt externa faktorer som driver och påverkar dem.

Bolag har i grund och botten samma mål: att skapa värde för deras aktieägare, vanligtvis genom att skapa avkastning i form av pengar nu och i framtiden*. Idealt gör bolag detta genom att positionera sig själva strategiskt i en stabil marknad, ta en så stor marknadsandel som möjligt och bibehålla så högt värde av den delen som möjligt (genom att inte låta konkurrenter, leverantörer, kunder och staten ta för mycket).

En case-intervju går ut på att du, under en förutbestämd tid, ska lösa ett eller flera problem som ett bolag står inför och redogöra för din lösning på ett säljande och förtroendeingivande sätt.

Case-intervjuer är ofta i form av rollspel där du som intervjuas förväntas ta rollen som konsult vid bolaget du intervjuar till. Den som intervjuar dig spelar klient. Case kan vara utformade på så extremt olika sätt att det inte finns en lösning som du kan memorera och tillämpa på dem alla. Det finns däremot tekniker och metoder som kan agera ryggrad åt din lösning och vägleda dig genom majoriteten av alla case. I en case-intervju kan du vara konsulten i ett bolag som överväger att gå in i en existerande marknad med en produktlinje som är ny för dem. I en annan har din fiktiva klient under de senaste 5 åren sett en minskad vinst och vill vända trenden. Oavsett vad, så är ditt mål att utreda om det finns en möjlighet att generera eller öka vinster, föreslå åtgärder och en plan för att kapitalisera på möjligheten och belysa potentiella risker och marknadens reaktioner på denna plan.


Sammanfattning av case-processen och några generella tips

OBS, case-upplägg varierar. Vissa ser ut som den under punkt 1 nedan: då kommer du behöva hämta information från intervjuaren under din lösningsprocess. I andra fall får du ett häfte med all information och mer däröver och får lösa caset efter vad som är tillgängligt där.


1. Anteckna. Den som intervjuar dig kommer kort beskriva det bolag och den situation som ditt case kommer omfatta. Anteckna key words.

2. Summera situationen och det huvudsakliga målet för att bekräfta att du har förstått rätt (ex. att hitta sätt att öka bruttomarginalen, identifiera orsaken till minskande intäkter, besluta om man bör gå in i marknad x). Är det inte uppenbart så fråga! Om aktuellt, be intervjuaren att kvantifiera målet!

3. Samla dina tankar och fånga eventuella frågor du har innan du kör igång. Den som intervjuar dig kommer antingen förvänta sig att du löser caset framför henne/honom (i case som under punkt 1 ovan), gå ut ur rummet och komma tillbaka för att få höra vad du kommit fram till (mer vanligt när du får ett häfte med all fakta), eller något däremellan. Stannar personen så be om en minut för att samla dina tankar**. Att ställa en generell fråga är ofta värdefullt för att få en bättre förståelse för bolaget och vilket ramverk som kan vara tillämpligt. Det är nästan alltid värdefullt att fråga vilka produkter/tjänster de erbjuder.

4. Verifiera eventuella antaganden du gör med intervjuaren innan du gör något mer...

5. Skriv ut målet och bygg ditt MECE-träd***. Använd dig av en whiteboard om det finns eller annars ett vågrätt placerat papper och skriv målet allra högst upp.

6. Lös och presentera ditt case. Hitta rätt balans mellan struktur, kreativitet och flexibilitet i din lösning och approach. Den som intervjuar dig letar efter unika tillvägagångssätt och kreativa insikter under ett strukturerat format. Du måste också kunna justera eller fokusera om din struktur om intervjuaren leder dig i en ny riktning.

Kreativitet

- Egna strukturerade former för att lösa ett problem utöver standardiserade ramverk

- Dra paralleller mellan caset och insikter från dina tidigare erfarenheter

Struktur

Det första du gör när du förstått uppgiften, situationen och det huvudsakliga målet är att ta fram en struktur/ ett MECE-träd som du följer genom hela caset så vida ny information inte uppkommer som kräver att du måste justera dina valda struktur och börja om. Detta är steg 5 ovan. För strukturerad problemlösning ska du:

- Ta alla möjliga element till ett problem i beaktning

- Attackera problemet på ett systematiskt och logiskt sätt

Flexibilitet

Om den som intervjuar dig är tveksam till din valda struktur för att den är främmande för dem, kanske inte verkar passa lösningen eller av någon annan anledning så kommer de med största sannolikhet att hinta om det. Var lyhörd för detta - ibland vill de testa din självsäkerhet, men oftast vill de bara hjälpa dig. De kommer troligtvis att ställa ett par frågor om din valda lösning och hur rimlig den är. Stå på dig så länge du känner att lösningen är rätt men förstå också när du ska fokusera om och justera din struktur. Var ödmjuk och försök att inte bli stressad: Detta är inget misslyckande.


Om du har ett case som under punkt 1 ovan och förväntas hämta fakta ur intervjuaren

...så kommer lösningen ske i iteration och samspel med intervjuaren och bli en mjuk övergång till din slutgiltiga presentation/rekommendation. Allt sker troligtvis i rollspel, ibland på engelska. Öva på att vara koncis. Börja med att välkomna din kund och utgå förslagsvis från följande struktur:

- Ge en kort återblick - det här var situationen, problemet och det huvudsakliga målet.

- Presentera den struktur du kommer följa: de 2-3 huvudsakliga drivarna som du kommer att beakta och vad de består av (sub-drivare)

- Läs av intervjuaren för att se om du behöver förklara någon av dem, få en känsla om du är på rätt väg eller behöver justera approach.

- Arbeta dig igenom MECE-trädet genom att ställa frågor till intervjuaren och bearbeta informationen du får (lista, räkna, dra slutsatser)

Sista steget i case-intervjun: Presentation

Be inte om att få en minut att samla dina tankar här utan få till din rekommendation och sammanfattning genom en mjuk övergång.

- Kort återblick: Det här var situationen, problemet och det huvudsakliga målet "you asked us to investigate ways to increase profits by $3m dollars over the next 3 years".

- Rekommendation/punchline: exempelvis"My recommendation is that you pull lever x and y by [action plan]. This will have you reach your profit target in 2 years with insubstantial risk and positive side effects". Var självsäker. Det här fångar intresse och är en stark presentationsteknik.

- Presentera de 2-3 huvudsakliga anledningar som ligger bakom din rekommendation.

När du gör detta så använd gärna ditt ritade trä och peka "we looked into the sub-drivers of profitability A, B and C and decided that X was the best option"

- Avsluta med något i stil "we believe that we can achieve this goals in 2 years but still need to check that all of the data supports it; we'll keep working and get back to you in a few weeks"


6 b) Om du har ett case där all information ges till dig direkt

Efter att du löst uppgiften på egen hand utifrån faktapacken du fått är det dags för din rekommendation/presentation. Utgå från samma struktur ovan. Presentationen kommer troligtvis vara längre i denna typ av case och du kommer bli utmanad i din lösning. Kunden kan vara tuff och ifrågasätta vad du kommit fram till för att testa din karaktär. Han kan be dig att räkna ut på stående fot vad resultatet blivit om faktor x ökat med 20% och liknande.


Ramverket som täcker åtminstone 80% av dina case

Det här är ett utbyggt så kallat Profit Tree och är ett väldigt vanligt, etablerat MECE-träd***. För att använda detta ramverk i en case-intervju: identifiera var i trädet ditt case rör sig. Får du frågan hur intäkter kan höjas så börja där och arbeta dig nedåt, ignorera allt ovan!

Även om det här ramverket/MECE-trädet kommer fungera bra för majoriteten av alla dina case ska du inte påtvingat försöka få det att passa. Det finns andra strukturer som 4P inom marknadsföringscase och dylikt som kan passa bättre. Du kan också skapa ditt egna!

Jag rekommenderar dig som förbereder dig för case att fortsätta dina förberedelser här:

* Alla bolags primära mål är inte att maximera vinst till sina aktieägare. Vissa har kundnöjdhet som yttersta målet där vinst är en konsekvens utav det. Andra bolag har sekundära mål som att vara ansvarstagande mot befolkningen. Men inget bolag överlever om de inte konsistent tar vinst-genererande beslut. Så oavsett om de besluten initialt togs för vinst eller ej är det alltid viktigt att se alla beslutsalternativ ur deras lönsamhetspotential och deras påverkan på nedersta raden.


** Alla case görs inte på plats, i vissa fall får du ett hemcase som du ska lösa under 3-7 dagar. Efter tidsfristen gått ut får du komma tillbaka och presentera din lösning för bolaget du intervjuar för under rollspelsliknande former.


*** MECE står för Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive och är en konsultterm inom problemlösning. En MECE-struktur (MECE-träd) delar ett problem i dess samtliga mindre och unika beståndsdelar. Dessa överlappar ej. Ett exempel: "Hur kan bolag x öka sin bruttovinst?". Bryter du ned vinst har du 1) intäkter subtraherat av 2)kostnad såld vara. Det är allt och de överlappar ej. Kan du bryta ned ytterligare? JA, intäkter består av pris * såld volym och kostnader består av volymbaserad kostnad* volym såld + fast kostnad. Ett MECE-träd berättar för dig vad du bör fråga eller undersöka härnäst och skall i praktiken leda dig hela vägen fram till lösningen av caset.

Comments


bottom of page