top of page
  • Writer's pictureHanna Hedin

Delägare i ett investmentbolag


Nu är det officiellt. Jag är delägare i ett investmentbolag! Jag är enormt glad och stolt över att ha fått och kunnat ta del av det här erbjudandet och det är en stor milstolpe som det ligger flera års arbete och sparande bakom för att få kapital nog att köpa in mig.


Investmentbolaget heter Pegroco Invest, är onoterat (än så länge!!) och har sitt säte i Göteborg och Stockholm.


Bolagets affärsidé är att som aktiv och långsiktig ägare investera i och utveckla mindre och medelstora företag, företrädesvis onoterade och baserade i Sverige. Portföljen består av både mogna bolag med stabil lönsamhet och tillväxtbolag med skalbarhet. Idag har bolaget 12 innehav. Bland dem finns spa- och träningsanläggningen Hagabadet, industriföretaget Flexenclosure, Nordisk Bergteknik, Stockholms Spårvägar som bland annat kör spårvagn på Djurgården, nyhetsbyrån Finwire och batteribolaget Alelion.

Jag har länge ägt Pegrocos Preferensaktie men fick nu den här möjligheten och gjorde en exit på alla mina aktier för att kunna gå in med en så stor post som möjligt. Jag fick köpa in mig till en substantiell rabatt på NAV och analysen spår om en god genomsnittlig avkastning (ROE) över en konjunkturcykel. Men framförallt känns det häftigt att vara en del av detta fantastiska bolag med de otroligt duktiga och kompetenta personerna som sitter i dess styrelse och ledning, går så bra och har sitt säte i min hemstad Göteborg.

Investeringen är en del av Pegrocos riktade nyemission om 275 MSEK. Intresset var stort och emissionen blev övertecknad. Inom 1 år kommer Pegroco Invest att börsnoteras och kapitalet ger bolaget en finansiell styrka för att kunna genomföra nya investeringar och för att fortsätta utvecklingen av de befintliga portföljbolagen.


Håll utkik för Pegroco Invests börsnotering som förväntas ske inom 12 månader (http://pegrocoinvest.com/sv/)! Det här blir en spännande resa!

bottom of page