top of page
  • Writer's pictureHanna Hedin

Daydream Invest AB

För två år sedan startade min sambo David Spennare Daydream Invest AB. Syftet var att investera i fastighetsprojekt och om jag minns det rätt så får man inte betala ut vinst ur ett AB till en privatperson. Likaså får man inte betala ut hur hög ränta som helst på inlånat kapital. Det räknas som förtäckt utdelning. David är genom Daydream Invest en aktiv delägare i ett fastighetsbolag vars affärsidé är att bygga prisvärda familjebostäder till god kvalitet i mindre orter i Sverige. Daydream Invests funktion är att ta emot och förvalta avkastningen från dessa samt hålla aktieandelen David äger utav fastighetsbolaget.

På två år har tre fastighetsprojekt genomförts och ytterligare tre ligger i pipeline. Dessutom tittar David tillsammans med några partners på att starta en e-commerce och en inomhussurfingvåg i Stockholm och är nu i kontakt med flera potentiella leverantörer och fastighetsförvaltare. Slutar aldrig förvånas över hans enorma energi och entreprenöriella sida som inspirerar mig så. Drömmen är att kunna ha något tillsammans längre fram. Det är roligt att sätta mål och jobba mot dem.


Här ser ni fastighetsbolagets senaste byggprojekt som består utav 24 bostadsrätter. Ytterligare 50 är i planeringsfasen. Projektets omsättning mellan år 2017-2019 prognostiseras till 100-150 MSEK.


Comments


bottom of page