top of page
  • Writer's pictureHanna Hedin

Därför ska du ha ett Holdingbolag

Updated: Aug 24, 2021


I mitt förra inlägg (Mitt första Bolag) berättade jag att jag hade startat mitt första bolag - ett aktiebolag, HISTORLY, som via e-handel ska sälja exklusiva posters med historiska motiv!

Om sanningen ska fram har jag faktiskt startat två bolag under sommaren (!)

Det andra bolaget heter HEDIN VENTURES AB och ska främst fungera som ett holdingbolag där jag äger mina aktier i HISTORLY.Varför har jag startat ett holdingbolag då och vad är det som är bra med det?


Arbetar du på ett bolag där du kan bli delägare i framtiden kan det vara värt att sätta upp ett holdingbolag redan nu (!!)


Stämmer något av nedan för dig? Om ja, så kan det vara värt att sätta upp ett holdingbolag!

  1. Jag har startat ett bolag

  2. Jag tror att jag kommer att vilja starta ett bolag i framtiden

  3. Jag jobbar inom ett bolag där jag tror att jag kommer kunna bli delägare framöver

Det finns en samling skattemässiga regler för dig som är delägare i ett mindre bolag som heter 3:12. Förenklingsregeln i 3:12 innebär i väldigt grova drag att du som äger 4 % eller mer av aktierna får ta ut ca 170 000 kr (2,75 IBB) till endast 20 % skatt. Beroende på din lönenivå ligger löneskatten annars på ca 32-57 % (sociala avgifter och särskild löneskatt ej inräknat).

Det fina med 3:12 är att om du inte nyttjar din utdelningsrätt ett år så får du spara och nyttja den i framtiden.

Det innebär att om du sätter upp ett holdingbolag idag som inte genererar utdelning förrän om 5 år så får du under det femte året ta ut 850 000 kr till endast 20 % skatt (170 000 kr x 5 år). Observera att detta är förenklat då gränsbeloppet ändras från år till år och förväntas år 2020 ligga närmre 180 000 kr.


Givetvis innebär ett holdingbolag vissa kostnader oavsett om det är operativt eller vilande så som registreringsavgift 1 900 kr hos Bolagsverket (engångskostnad) och en årlig kostnad för ett bankkonto, säg 700 kr om du använder Nordeas start up-paket som jag. Dessutom behöver man sätta in ett aktiekapital på 50 000 kr men som till 50 % kan nyttjas för att köpa tillgångar så som aktier i dotterbolag och annat. Är du lik mig så är detta inte en kostnad att ens ställa sig frågande över. Jag vet att jag på ett eller annat sätt kommer att kunna tillämpa mig av 3:12 reglerna via delägarskap och då vill jag ha en stor samlad pott att nyttja till 20 % i stället för 60 %. Upp-potentialen är enorm och de löpande kostnaderna tillsvidare är begränsad.


För dig som gör karriär inom Professional Services

De flesta som blir partners i professional services så som management consulting, juridik och investment banking får köpa in sig i bolaget för att bli delägare och årligen ta utdelning som en stor del av sin kompensation. Efter att ha frågat runt på både Boston Consulting Group, PwC, Deloitte och mindre svenska bolag så verkar de flesta partners äga sina aktier genom ett holdingbolag just för att kunna nyttja 3:12-reglerna. Jag vet att detta också är hyfsat vanligt i fastighets- och byggbranschen.


För dig som äger en Start-up med en eller flera partners

Jag och min sambo äger HISTORLY till hälften var. Detta innebär att de 170 000 kronorna som får beskattas till 20 % tillfaller David till 85 000 kr och mig 85 000 kr. Genom att äga mina Historly-aktier i HEDIN VENTURES AB får jag ta obeskattad utdelning från Historly och i mitt holdingbolag nyttja beloppet 170 000 kr till 20 % skatt helt själv.


För att sammanfatta det hela har jag sammanställt en lista nedan med de för- och nackdelar som jag ser med att ha ett holdingbolag och att äga sin start up där igenom. Hoppas att detta "start up hack" det ger dig både inspiration och kunskap!


Fördelar med ett holdingbolag

  • Skatteplanering. Äger du ett bolag som fysisk person så skattar du för eventuell utdelning året därpå. Äger du i stället via ett onoterat holdingbolag så kan du föra upp utdelningen obeskattat dit och på så sätt skjuta upp beskattning (referens: Näringsbetingade Andelar). Äger ditt holdingbolag flera dotterbolag kan du också kvitta vinsten i ett mot förlusten i ett annat och på så sätt få ned dina skattekostnader.

  • Ta ut din utdelning till en lägre skattesats via 3:12 reglerna (se ovan)

  • Sprid din finansiella risk. Om du äger flera dotterbolag via holdingbolaget och en av dem skulle gå i konkurs så påverkas inte de övriga bolagen. På så sätt isoleras skadan.

  • Holdingbolag är en bra plattform för att växa sitt ägande strukturerat för framtiden.

Nackdelar med ett holdingbolag

  • Uppstartskostnader och löpande kostnader (se ovan)

  • Något mer administration då du oavsett om holdingbolaget är vilande eller inte måste upprätta årsredovisning till Bolagsverket och deklarera till Skatteverket för det.


bottom of page