top of page
  • Writer's pictureHanna Hedin

Aktieinlägg: Vad händer när man styckar ett konglomerat? Thyssenkrupp och ABB


Igår kunde du i Dagens Industri läsa att tyska industrikonglomeratet Thyssenkrupp ska delas genom en spin-off som resulterar i två börsnoterade bolag.


För Christer Gardells aktivistfond Cevian Capital är beskedet en seger då de länge verkat för en delning av koncernen. Cevian kontrollerar strax under en femtedel av rösterna i bolaget. Aktien rusade som mest 17 procent på beskedet och stängde på 22,25 euro i Frankfurt, upp 10,9 procent för dagen.

Det finns 3 sätt att dela ett bolag på: spin-off, split-off & carve-out
  1. Spin-off: Moderbolaget distribuerar aktierna i dotterbolaget/avdelningen /tillgången som skall styckas till de redan existerande aktieägarna i form av en speciell utdelning. Eftersom aktierna distribueras och inte säljs får moderbolaget typiskt inget kassaflöde från en spin-off. Aktieägarna gynnas genom att nu ha aktier i två separata, renodlade bolag (hypotes att bolagen presterar bättre enskilt än ihop). Moderbolagen kan göra en spin-off på 100% av aktierna eller välja att behålla en majoritet om 51% eller en minoritet om mindre än 20%.

  2. Split-off: Aktieägarna blir tillfrågade om de önskar aktier i dotterbolaget /avdelningen /tillgången som styckas, men haken är att de måste välja mellan detta och att behålla sina aktier i moderbolaget. Antingen behåller de sina nuvarande aktier i moderbolaget eller så byter de dem till aktier i den styckade delen. Inget kassaflöde, bibehållen aktieägarbas.

  3. Carve-out : Moderbolaget säljer en del eller alla aktier i dotterbolaget, avdelningen eller tillgången som skall styckas genom en börsnotering (sk. IPO). Kassaflöde genereras och aktieägarbasen breddas.

Så när och varför vill man stycka ett bolag?

Generellt

Valet mellan spin-off, split-off och carve out beror på flera faktorer men det ultimata målet med att dela upp ett bolag eller sälja av en viss avdelning att öka värdet till aktieägarna.

Ett bolags värde kan hållas nere av en ineffektiv organisationsstruktur eller av en specifik avdelning som inte håller måttet av en eller flera anledningar. Det kan t.ex. handla om att avdelningens produkt inte efterfrågas på marknaden längre eller att konkurrensen är för hård. Ericsson gör en liknande resa nu där de försöker renodla sin verksamhet: Vi är bäst på 5G därför gör vi en fokuserad satsning på det och förädlar produktportföljen (avvecklar eller säljer av andra avdelningar).


Konglomerat

Ett konglomerat kännetecken är förutom spretiga verksamheter att de värderas till en enorm rabatt. I industrikonglomeratet ABB:s fall är det potentiella tillgångsvärdet 38 schweizerfranc per aktie och marknaden värderar den idag till ca 22 - en gigantisk rabatt om ca 37%. En av anledningarna till den substantiella rabatten i konglomerat är följande resonemang:

Varför ska du köpa något du gillar till 30% men ogillar till 70% när du i stället kan köpa något du gillar till 100%?

Aktieprisutvecklingen tenderar att vara lägre för konglomerat än mer fokuserade konkurrenter av delvis denna anledning men också då fokuserade konkurrenter tenderar att vara mer effektiva i sina operationella processer, når en högre nettomarginal och därmed också värderas till en högre multipel.

För ett antal veckor sedan köpte jag en större aktiepost i industrikonglomeratet ABB

ABB är ett konglomerat då de har två väsentligt olika verksamhetsområden: automation och krafttransformation (division Powergrids). Förhoppningen är att ABBs ledning med VD Ulrich Spiesshofer i spetsen ska ta sitt förnuft till fånga och göra en liknande delning som Thyssenkrupp. Enligt medierna har ABB börjat undersöka idén och har träffat flera olika investmentbolag för diskussioner. Ulrich och Christer Gardell, som liksom i Thyssenkrupp är storägare i koncernen, har länge haft en maktkamp om huruvida ABB bör göra en avknoppning av Powergrids eller ej. Osäkerheten har påverkat aktiekursen negativt även om ABB haft en organiskt växande orderingång.

"Det är ingen som vill köpa ABBs aktie till fullt värde på grund av strukturen, så kursutvecklingen verkar vara immun mot rapporter"- Christer Gardell, Dagens Industri 08/12.

Hypotesen är att om ABB förädlar sin verksamhet genom en avknoppning av Powergrids, så kan aktiepotentialen realiseras motsvarande en aktieprisstegring om +38%

Vill du läsa vidare och studera tidigare avknoppningar/styckningar så rekommenderar jag att du söker på SCA, Autoliv, Siemens och Atlas Copco.

Comments


bottom of page