top of page

Igår kunde du i Dagens Industri läsa att tyska industrikonglomeratet Thyssenkrupp ska delas genom en spin-off som resulterar i två börsnoterade bolag.


För Christer Gardells aktivistfond Cevian Capital är beskedet en seger då de länge verkat för en delning av koncernen. Cevian kontrollerar strax under en femtedel av rösterna i bolaget. Aktien rusade som mest 17 procent på beskedet och stängde på 22,25 euro i Frankfurt, upp 10,9 procent för dagen.

Det finns 3 sätt att dela ett bolag på: spin-off, split-off & carve-out
 1. Spin-off: Moderbolaget distribuerar aktierna i dotterbolaget/avdelningen /tillgången som skall styckas till de redan existerande aktieägarna i form av en speciell utdelning. Eftersom aktierna distribueras och inte säljs får moderbolaget typiskt inget kassaflöde från en spin-off. Aktieägarna gynnas genom att nu ha aktier i två separata, renodlade bolag (hypotes att bolagen presterar bättre enskilt än ihop). Moderbolagen kan göra en spin-off på 100% av aktierna eller välja att behålla en majoritet om 51% eller en minoritet om mindre än 20%.

 2. Split-off: Aktieägarna blir tillfrågade om de önskar aktier i dotterbolaget /avdelningen /tillgången som styckas, men haken är att de måste välja mellan detta och att behålla sina aktier i moderbolaget. Antingen behåller de sina nuvarande aktier i moderbolaget eller så byter de dem till aktier i den styckade delen. Inget kassaflöde, bibehållen aktieägarbas.

 3. Carve-out : Moderbolaget säljer en del eller alla aktier i dotterbolaget, avdelningen eller tillgången som skall styckas genom en börsnotering (sk. IPO). Kassaflöde genereras och aktieägarbasen breddas.

Så när och varför vill man stycka ett bolag?

Generellt

Valet mellan spin-off, split-off och carve out beror på flera faktorer men det ultimata målet med att dela upp ett bolag eller sälja av en viss avdelning att öka värdet till aktieägarna.

Ett bolags värde kan hållas nere av en ineffektiv organisationsstruktur eller av en specifik avdelning som inte håller måttet av en eller flera anledningar. Det kan t.ex. handla om att avdelningens produkt inte efterfrågas på marknaden längre eller att konkurrensen är för hård. Ericsson gör en liknande resa nu där de försöker renodla sin verksamhet: Vi är bäst på 5G därför gör vi en fokuserad satsning på det och förädlar produktportföljen (avvecklar eller säljer av andra avdelningar).


Konglomerat

Ett konglomerat kännetecken är förutom spretiga verksamheter att de värderas till en enorm rabatt. I industrikonglomeratet ABB:s fall är det potentiella tillgångsvärdet 38 schweizerfranc per aktie och marknaden värderar den idag till ca 22 - en gigantisk rabatt om ca 37%. En av anledningarna till den substantiella rabatten i konglomerat är följande resonemang:

Varför ska du köpa något du gillar till 30% men ogillar till 70% när du i stället kan köpa något du gillar till 100%?

Aktieprisutvecklingen tenderar att vara lägre för konglomerat än mer fokuserade konkurrenter av delvis denna anledning men också då fokuserade konkurrenter tenderar att vara mer effektiva i sina operationella processer, når en högre nettomarginal och därmed också värderas till en högre multipel.

För ett antal veckor sedan köpte jag en större aktiepost i industrikonglomeratet ABB

ABB är ett konglomerat då de har två väsentligt olika verksamhetsområden: automation och krafttransformation (division Powergrids). Förhoppningen är att ABBs ledning med VD Ulrich Spiesshofer i spetsen ska ta sitt förnuft till fånga och göra en liknande delning som Thyssenkrupp. Enligt medierna har ABB börjat undersöka idén och har träffat flera olika investmentbolag för diskussioner. Ulrich och Christer Gardell, som liksom i Thyssenkrupp är storägare i koncernen, har länge haft en maktkamp om huruvida ABB bör göra en avknoppning av Powergrids eller ej. Osäkerheten har påverkat aktiekursen negativt även om ABB haft en organiskt växande orderingång.

"Det är ingen som vill köpa ABBs aktie till fullt värde på grund av strukturen, så kursutvecklingen verkar vara immun mot rapporter"- Christer Gardell, Dagens Industri 08/12.

Hypotesen är att om ABB förädlar sin verksamhet genom en avknoppning av Powergrids, så kan aktiepotentialen realiseras motsvarande en aktieprisstegring om +38%

Vill du läsa vidare och studera tidigare avknoppningar/styckningar så rekommenderar jag att du söker på SCA, Autoliv, Siemens och Atlas Copco.

Så Blir Du Managementkonsult

En serie i 10 delar som beskriver yrket som Managementkonsult och hur man blir en

 1. Vad är en Managementkonsult? se här

 2. Vill du bli en Managementkonsult? se här

 3. Rätt CV och Personligt Brev se här

 4. Så gör du succé på arbetsintervjun

 5. Så gör du succé på case-intervjun (2/10)

 6. Så sätter du ditt guesstimate (9/10)

 7. Vilket Managementkonsultbolag ska jag välja? (16/10)

 8. Vad tjänar man som Managementkonsult? (23/10)

 9. Exempel på en dag som Managementkonsult (30/10)

 10. Så gör du karriär som Managementkonsult (6/11)

 

Intervjuer, oavsett bolag och yrke, har ett enda mål: att avgöra huruvida personen som intervjuas kan göra bolaget och deras team bättre. Den som intervjuar kommer att ställa frågor till sig själv som: är det här någon som kan utmana mina tankebanor och ge mig nya perspektiv? Om jag är fast en vecka i Hällefors med usel mat, tunga timmar och en krånglig kund - är det här någon jag hade velat ha med mig då?


Föreställ dig två olika jobbapplikanter

En av dem är väldigt snabb med siffror men är inte särskilt vänlig, entusiastisk eller intressant att prata med. Den andra är det motsatta. Om den som intervjuar väljer att tillsätta den första applikanten kommer han/hon att att göra ett riktigt bra arbete utan mycket coaching. Den andra applikanten skulle behöva mer coaching och uppmärksamhet, men är så empatisk och energisk att denne skulle vara kul att spendera en timme per dag för att kvalitetssäkra arbetet och utbilda.

Vem skulle du anställa till ditt team?

Det beror givetvis på flera faktorer, men du kan föreställa dig att den andra applikanten åtminstone har en god chans att bli vald.

Poängen är att det är många väldigt smarta människor som inte fått jobbet de sökt: ren intelligens och lång erfarenhet är bara två element av flera som spelar roll i en anställningsprocess. Andra element så som förmågan att vinna över människor kan i vissa situationer väga tyngre. Hur kan du införskaffa och effektivt använda dig av dessa "people elements"? Var spännande, entusiastisk, ärlig, varm, lugn, självsäker och avslappnad. Hur visar du detta på bästa sätt? Det finns flera sätt.


Le

En av de viktigaste kvalitéerna att ta med sig in i en arbetsintervju eller ett konsultprojekt är förmågan att göra andra människor avslappnade och skapa en positiv atmosfär med tillit.


Att le signalerar att du har det trevligt och gillar personen som du pratar med. Att le visar att du har självförtroende och har full kontroll över situationen. Det är så enkelt att göra men kan ha en stor påverkan.


Efter det, svara på frågor entusiastiskt. Till exempel om den som intervjuar dig frågar hur du mår så svara "Jag mår fantastiskt tack!". Det kommer att förvåna och få han eller hon att vilja umgås med dig bara för att se om din härliga energi kan smitta av sig på dem.

Säkerställ att du kommunicerar på ett genuint sätt, du vill inte låta sarkastisk. Om intervjuaren gillar dig kommer han/hon mest sannolikt vilja hjälpa dig och se förbi eventuella tillkortakommanden.


Var positiv

Var positiv när du pratar om dina tidigare arbeten och kollegor. Var positiv när du diskuterar före detta affärsproblem som du stött på och några av dina svagheter, om tillfrågad. Att kunna ta sig ann tuffa situationer och människor och göra dem till roliga eller åtminstone lärande utmaningar är en fantastisk egenskap i ett konsultteam.


Klaga inte över vädret, resan eller hur tufft ditt case var. Intervjuare svarar på positiv energi och du vill att de ska gilla dig direkt. Vinn över dem tidigt. Promenaden från väntrummet till intervjurummet kan vara de viktigaste 30 sekunderna i din intervju. Engagera honom/henne; etablera en koppling över något ni har gemensamt. Var åtminstone glad och entusiastisk: Föreställ den som intervjuar dig som en klient som har betalat mycket pengar för din tid.


Behåll ditt självförtroende, lugn och ge intrycket av att du alltid är i kontroll. Alla har åtminstone ett tillfälle under en intervju där de känner sig osäkra på vad de ska svara eller känner att de inte kan ett område som diskuteras särskilt väl. Tro på det du säger och låt som att du vet vad du gör, till och med när du inte gör det. Låt inte eventuella frustrationer eller ångest synas. Dessa råd är lika viktiga för en intervju som när du möter klienter som konsult.


Målet är att få intervjun att kännas som en kontinuerlig konversation

Försök att behålla ett naturligt flöde genom hela intervjun. Den skall kännas som en lång, kontinuerlig konversation. När en intervju flyter naturligt är det lättare att se applikanten som en del av bolaget, det går snabbare och är lättare att gilla och känna tillit till personen. Det kan vara svårt att bibehålla en naturlig rytm för det är ofta fördefinierade segment som du måste byta emellan. Intervjun har ofta en sektion där man får berätta om sig själv och prata kring sitt CV,en annan sektion där man får göra ett case, ett guesstimate och avslutningsvis en sektion där du får ställa eventuella frågor du har. Att få sektionen där man berättar om sig själv och sitt CV som en konversation kräver en del träning. Berätta en intressant historia och lämna utrymme för den som intervjuar dig att flika in om de vill. Knyt historier från din bakgrund till bolaget där du intervjuas och var relevant när du gör det.

Var förberedd

Lär dig allt som du rimligen bör förväntas kunna om bolaget. Besök deras hemsida och klicka runt.

 • Vad har de för tjänster?

 • Vad är deras nisch bland andra konsultbolag?

 • Hur stora är dem (antal anställda, omsättning)?

 • I vilka länder /områden är de verksamma i?

 • Vad är bolagets vision och värderingar?

 • Bonuspoäng om du känner till något kundcase de gjort tidigare eller det senaste nytt hos dem t.ex. att de fick något pris härom veckan, startade ett nytt graduate program eller var huvudtalare på event x i tisdags

Du bör absolut ha besökt deras karriärssida online. De flesta konsultbolagen specificerar där hur man förbereder sig inför deras intervjuer. Väldigt viktigt.

Känner du någon som har varit på intervju hos bolaget tidigare? Kontakta! Var inte rädd för att be om tips och information om intervjuprocessen!


Många av konsultbolagens CV- och personlighetsfrågor är ganska snarlika:

 • Berätta lite om dig själv!

 • Varför valde du utbildning x eller sommarjobb y?

 • Vad motiverar dig och inte?

 • I ett team - vilken position tar du?

 • Berätta om en gång då du visade på ledarskapsförmåga och hur!

 • Berätta om en gång då du var i ett team som inte fungerade: varför fungerade inte teamet och vad gjorde du då?

 • Nämn tre saker du är bra och dålig på?

 • Var ser du dig själv om x år?

 • etc...

Ibland vill intervjuaren se hur du reagerar på ovanlig frågor. Du bedöms inte på ditt exakta svar utan snarare hur du reagerar - personlighetsdrag och värderingar. Exempel på sådana frågor jag fått är

"Om du vore en IKEA-möbel, vilken skulle du vara då?"

eller

"Du har blivit ombedd av din chef att hämta en låda med dokument så snabbt du bara kan. Du märker att lådan är i ett rum där ett möte hålls med en kund. Vad gör du: avbryter mötet för att hämta lådan eller väntar på att mötet ska bli klart och hämtar lådan efter? Förklara."

Det är bra att tänka igenom din elevator pitch: vad är den 30 sekunder långa förklaringen till varför de skall anställa just dig?


Ställ frågor i slutet av intervjun

Ha alltid minst en fråga förberedd till slutet av intervjun. Den här sektionen är inte endast till för att vara artig mot dig som applikant. Det är en förlängning av att få lära känna dig från bolagets sida. Vilken typ av frågor väljer applikanten att lyfta? Frågorna du ställer och din reaktion på intervjuarens svar ger en känsla över hur bra match ni är. Var ärlig mot dig själv men var också smart: du förväntas vara rimligt påläst om bolaget och veta vissa saker. Välj dina frågor med omsorg: Vad behöver du veta om arbetsgivaren? Hur skulle de reagera på din fråga? Spelar det någon roll? Avsluta intervjun med ett fast men inte ett krossande handslag, ögonkontakt och ett leende. Tacka för deras tid, säg att det var trevligt att få träffa dem och att du ser fram emot att höras vid igen. Oavsett hur ditt intryck är av bolaget efter intervjun. Glöm inte att du har ett varumärke att upprätthålla - var alltid professionell och trevlig oavsett vad.


WOW - idag har jag fått onboarding på ett konsultprojekt som jag ska vara med och driva i 9 månader från och med nu. Som managementkonsult kan jag inte säga mer än att kunden är en större aktör inom finansiella sektorn. Projektet är den första av sin sort i Skandinavien men är stort och etablerat utomlands. Jag kommer hantera frågeställningar som handlar om lag- och regelefterlevnad inom M&A, aktiehandel och rådgivning.

Det längsta konsultprojektet jag gjort var cirka 3 månader, så det här kommer bli en spännande utmaning. Jag är en gul DISC-profil vilket betyder att jag behöver hög energi och omväxling i projekt - jag älskar att starta upp saker och tycker att det är utmanande att förvalta och avsluta. Därför tror jag att det här projektet kommer bli enormt utvecklande för mig.

Det här projektet är oerhört prioriterat av högsta ledningen. Det är något många människor kan tycka kännas läskigt - Ska JAG ansvara för att det här skapas och implementeras på ett framgångsrikt sätt? Och gör jag fel kommer jag behöva stå till svars inför VD! Men jag känner inte så. Tvärtom får jag energi av att mitt arbete spelar roll och är viktigt för att bolagets affärer skall bli bra framöver, något som påverkar både kunder, leverantörer och aktieägare.

Ascends kontor sitter på Blasieholmen - mitt emot Strandvägen. Jag har världens bästa morgonpromenad!

bottom of page